Aprovades les bases per a la sol·licitud de subvencions

| 0

La Junta de Govern de 24/11/2014 va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I OTORGAMENT DE SUBVENCIONS 2015.

En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com és la participació ciutadana, l’esport, l’educació i família, l’acció social i polítiques d’igualtat, el medi ambient, joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licitud i projecte.

Recordeu també que s’han de haver presentat prèviament la justificació econòmica i la memòria de l’any en curs (a excepció d’aquelles entitats que tinguin un altres dates establertes al seu conveni anual) i que la justificació econòmica i la memòria són importants per poder fer balanç de com ha anat el projecte d’un any que finalitza.

Recordeu que les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Camí del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimecres de 16.30 a 19 h) dins dels terminis establerts.