Justificació econòmica de subvenció de carnaval!!!

| 0

Ei, comparses, recordeu-vos que teniu a la vostra disposició la Sol·licitud i projecte de justificació de Carnaval. Cal justificar el 100% de la despesa, és a dir, el doble de la subvenció atorgada. La justificació s’haurà de presentar, dintre del termini dels 3 mesos posteriors a la data de realització del Carnaval i com a màxim el 31 de maig de 2015.