Concert de Primavera de l’Escola de Música Enric Granados – Sant Joan Despí – 23/03/2019

Grups Participants:

Grup Instrumental de l’EMEG.
Orquestra Laud’Ars.
Direcció: Manuel Gómez Llorente

Coral Rhapsody.
Direcció: Maribel Puchades