Subvencions de la Diputació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports

| 0

La Diputació de Barcelona ha aprovat les convocatòries per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports a favor d’entitats sense finalitats de lucre, per a l’any 2017. S’hi destinaran 800.000€.

Aquest dictamen inclou les següents convocatòries:

– La convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les activitats anuals de cultura popular i tradicional a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (450.000€)

– La convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les programacions d’activitats anuals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural (150.000€)

– La convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2017 (200.000€)

Trobaràs tota la informació en aquest enllaç.