Presentació de l’Alcalde

Despientitats. El portal d’entitats de Sant Joan Despí

La incorporació de les noves tecnologies a tots els àmbits de la nostra vida és una realitat. Garantir l’accés de tots i totes a aquesta nova forma de coneixement i intercanvi de la informació és un dels principals objectius de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que des de fa anys treballa per dotar les entitats de les eines que els permetin entrar en una nova era, la de la “ciutat digital”.

Despíentitats és un portal promogut per l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb l’objectiu d’integrar i dinamitzar la vida associativa del nostre municipi.

Despíentitats preten reunir en una sola web els recursos a Internet de les nostres entitats, facilitant l’accés i l’intercanvi d’informació entre entitats i amb els ciutadans i ciutadanes, alhora que es vincula al conjunt de la xarxa associativa de la província.

Antoni Poveda
Alcalde de Sant Joan Despí